Bécasseau maubèche

Calidris canutus

Becasseau maubèche Calidris canutus
Becasseau maubèche (photo J-M L)
Bécasseaux maubèche Calidris canutus
Bécasseaux maubèche (Photo J-M L)